SPARINGI MIĘDZYKLUBOWE W FORMULE K-1

25 marca 2017 roku na sali KS Pretorium odbyły się otwarte sparingi międzyklubowe w formule K-1.Pomysłodawcą comiesięcznych sparingów jest prezes zaprzyjaźnionego Klubu Shootboxer z Mosiny – Łukasz Szulc, który zwykł mawiać, że „kickboxing powinien łączyć, nie dzielić”.Frekwencja dopisała i w sportowej atmosferze stoczyliśmy dziesięć trzyminutowych rund. Sparingi odbywały się na wszystkich poziomach zaawansowania oraz we wszystkich przedziałach wiekowych. Udział w walkach brali kadeci, juniorzy oraz doświadczeni już seniorzy. Nie zabrakło także przedstawicielek płci pięknej. Po zaciekłych acz bezpiecznych zmaganiach, wszyscy zakończyli trening wspólnym stretchingiem i udali się na zasłużony obiad.Cała impreza będzie miała charakter cykliczny. Kolejne spotkanie sparingowe już 29 […]